Warsztaty ze stolarki

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • poznanie bogatej kultury regionu na podstawie eksponatów muzealnych znajdujących się w muzeum Stara Plebania w Puńsku,
 • poznanie i analiza prac stolarstwa dekoracyjnego i użytkowego na podstawie przykładów znajdujących się w galerii w Puńsku i materiałów ikonograficznych z innych źródeł,
 • odtworzenie ginącej tradycji wykonywania przedmiotów w postaci półek na ręczniki, krajki, łyżniki, kufry, itp.,
 • nauka uczestników warsztatów wykonywania prac poprzez poznanie podstawowych czynności obróbki drewna, łączenia poszczególnych elementów,
 • odtworzenie i zastosowanie w praktyce dawnych technik regionalnego zdobnictwa drewnianego,
 • przyswojenie nawyków pracy w grupie, dzielenie się narzędziami i nauka odpowiedniej organizacji pracy.

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 120 h, realizowanych podczas warsztatów stolarskich w Puńsku w okresie wrzesień 2013r. – styczeń 2014r.

 Opis warsztatów:

 • zwiedzanie muzeum Stara Plebania w Puńsku i omówienie eksponatów wykonanych techniką stolarstwa zdobniczego i użytkowego,
 • analiza wzorów i wykonie szkiców rysunkowych poszczególnych wzorów,
 • proces technologiczny obróbki drewna,
 • naniesienie szkiców na przygotowany materiał,
 • cięcie drewna według podanych wymiarów i wzorów,
 • proces zdobienia elementów techniką rzeźbienia,
 • poznanie procesu renowacji starych przedmiotów drewnianych,
 • próba renowacji starych kufrów,
 • przeprowadzenie ekspedycji celem poszukiwania kufrów malowanych farbami,
 • nauka przygotowania elementów drewnianych do malowania,
 • wykonanie szkiców zdobniczych i przeprowadzenie procesu malowania na deskach kuchennych, kufrach i innych przedmiotach,
 • eksponowanie techniki stolarskiej na konferencji podsumowującej projekt.

 Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności w zakresie wykonywania prac stolarskich:

 • powinny nauczyć się wykonać szkic rysunku,
 • projekt techniczny,
 • dobrać materiał do projektowanego przedmiotu,
 • umieć zastosować odpowiednie narzędzia do wymogów projektów technicznych, umieć posługiwać się narzędziami według zasad bhp i zapotrzebowań technicznych,
 • każdy z uczestników warsztatu powinien umieć przygotować materiał i samodzielnie wykonać operacje technologiczne dotyczące obróbki drewna, łączenia elementów drewnianych, malowania farbami akrylowymi, lakierowania, i innych sposobów wykończeniowych drewna.