Warsztaty z tworzenia ze słomy

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • zapoznanie uczestników warsztatów ze specyfiką i właściwościami materiału ekologicznego jakim jest słoma,
 • przybliżenie sposobu przygotowania słomy, która będzie nadawała się do dalszej pracy,
 • poznanie czynności technologicznych związanych ze wstępną obróbką słomy,
 • zachęcenie uczestników do samodzielnego wykonania prac ze słomy,
 • omówienie prac możliwych do wykonania przy zastosowaniu słomy żytniej i innych rodzajów słomy,
 • poznanie wyrobów ze słomy na podstawie eksponatów muzeum STARA PLEBANIA w Puńsku i na podstawie materiałów ikonograficznych innych źródeł,
 • przybliżenie specyfiki i różnorodności form pająków i wieńców dożynkowych.

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 36 h

 Opis warsztatów:

 • omówienie specyfiki i właściwości materiału ekologicznego jakim jest słoma,
 • przygotowanie słomy: zdejmowanie wierzchniej warstwy, wycinanie zgrubień,
 • cięcie słomy na odpowiednie długości,
 • wiązanie podstawowej przestrzennej figury geometrycznej potrzebnej do wykonania pająków,
 • rozszerzenie figury geometrycznej,
 • wykonywanie elementów zdobniczych w postaci łańcuszków i innych figur,
 • omówienie prac możliwych do wykonania przy zastosowaniu słomy żytniej,
 • analiza przykładów wieńców dożynkowych na podstawie zdjęć i innych materiałów z lat ubiegłych w parafii Puńsk,
 • projektowanie wieńców dożynkowych,
 • proces technologiczny wieńców dożynkowych (Gimnazjum w Puńsku, Muzeum w Puńsku, Zespół Gimtine, Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej),
 • demonstrowanie procesu technologicznego ze słomy we współczesnym życiu.