Warsztaty z wycinania

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • zapoznanie się ze sposobami upiększania wnętrz dawniej i współcześnie,
 • rozwijanie zainteresowania dawnym rzemiosłem, w tym przypadku ozdobnym wycinaniem,
 • rozwijanie dokładności, wnikliwości, cierpliwości, uważności,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • rozbudzenie motywacji zajmowania się twórczością,
 • rozwijanie twórczej inicjatywy, zachęcanie do poszukiwań własnych rozwiązań, poprzez twórczą działalność, rozwijanie wiary we własne siły,
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej, poczucia więzi z innymi członkami grupy,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej samooceny i potrzeby samorealizacji,
 • uwrażliwienie na estetykę najbliższego otoczenia,

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 36 h,

 Opis warsztatów:

Osiągnięcie założonych celów wymaga stosowania różnorodnych metod i form pracy. Aby członkowie grupy chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, planuję stosowanie jak największej ilości aktywizujących metod i form pracy. Będą to metody poszukujące, eksponujące, metody praktycznego działania, odwiedzanie muzea w Starej Plebanii i zapoznanie uczestników warsztatów z jego zasobami. Opracowany program przewiduje stosowanie zróżnicowanych form pracy: indywidualną, zbiorową i grupową, przy czym przewagę stanowi praca indywidualna.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów należy odpowiednio motywować uczestników, pobudzać ich do twórczego, swobodnego myślenia i działania, wpływać na ich sferę ambicjonalną i emocjonalną.

Realizacji celów służyć będzie także odpowiednie wyposażenie pracownik, w której odbywać będą się zajęcia (np. stoły, krzesła, papier do wycinania, nożyczki, noże do papieru, klej, ramki do wyeksponowania prac, itp.). Uczestnicy warsztatów będą nauczani jak odpowiednio zgiąć papier żeby można było otrzymać powtarzający się symetralny wzór. Następnie będą nauczani rysowania charakterystycznych ludowych wzorów, którymi były ozdabiane meble, kufry, jak również wzory haftów. Takie ludowe wzory, jak kwiaty, gałęzie, drzewa i małe zwierzątka oraz bardzo charakterystyczne w litewskiej sztuce ludowej symbol – drzewo życia można spotkać na wycinankach ozdobnych, w tym i na papierowych firankach.

Najbardziej odpowiednia praca to wycinanie przy pomocy nożyczek lub noży do papieru. Tu będzie potrzebna cierpliwość, dokładność, wnikliwość i uważność. Na sam koniec zostanie tylko wyprasowanie, przyklejenie i zademonstrowanie swoich prac dla publiczności.

Uczestnicy tych warsztatów będą mogli wziąć udział w Jarmarku sztuki ludowej na Zielnej 2013 w Puńsku.

Wycinanie

Wycinanie