Warsztaty z robienia krajek

Celem warsztatów jest:

 • poznanie dawnego wzornictwa tkanin i krajek regionu,
 • zdobycie wiadomości na temat symboliki wzorów,
 • zdobycie umiejętności w zakresie tkania krajek,
 • zdobycie umiejętności w zakresie wykonywania krajek klockowych.
 • poznanie sposobów zastosowania krajek w życiu codziennym,
 • poznanie zasad zestawiania kolorów nici,
 • ocalenie od zapomnienia dawnych technik wykonywania krajek,
 • współpraca uczestników warsztatów i wymiana doświadczeń między pokoleniami

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli, przyjęci na podstawie zgłoszeń

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 24 h, realizowane podczas 12 spotkań, realizowane podczas warsztatów rękodzielniczych w Puńsku w okresie sierpień 2013r. – styczeń 2014r.

Opis tematyki:

Program będzie realizowany podczas 12 spotkań, w czasie których uczestnicy osiągną następujące umiejętności szczegółowe w zakresie nauki tkania krajek:

 • rozpoznawanie rodzajów i gatunków nici do wykonywania osnowy, w tym nicie wzoru, brzegów i tła,
 • wykonanie osnowy,
 • wykonanie nicielnicy,
 • rozpoczęcie tkania krajek,
 • regulacja szerokości krajki i jej brzegu,
 • tkanie krajek bez wybierania wzoru,
 • tkanie krajek z wybieranym wzorem,

 Uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności w zakresie wykonywania krajek klockowych:

 • odpowiedni dobór nici pod względem rodzaju,
 • kolejność czynności rozpoczynających wykonywanie osnowy – nawlekanie nici do otworów w klockach, układanie klocków we właściwym porządku,
 • wykonywanie krajki klockowej,
 • sposoby wykończenia krajek,
Krajki

Krajki