Warsztaty z tkactwa na krosnach tradycyjnych

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • poznanie bogatej tradycji tkackiej regionu,
 • rozwijanie zainteresowania dawnym rzemiosłem,
 • poznanie różnych technik tkania na krosnach tradycyjnych,
 • rozwijanie dokładności, cierpliwości, spostrzegawczości,
 • poznanie sposobów zastosowania współczesnych technik tkackich,
 • nabycie umiejętności tkackich z zastosowaniem osnucia,
 • poznanie elementów składowych i obsługi warsztatu tkackiego,
 • nabycie umiejętności doboru kolorów i wzorów do poszczególnych technik tkackich,

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 120 h

 Opis warsztatów:

 • zapoznanie się z bogactwem eksponatów tkackich znajdujących się w Muzeum Stara Plebania i w babcinych kufrach,
 • poznanie różnych technik tkackich i bogatego wzornictwa na podstawie eksponatów muzealnych i innych źródeł ikonograficznych,
 • dokładna analiza warsztatu tkackiego i poznanie funkcji poszczególnych jego elementów,
 • analiza właściwości i rodzajów nici potrzebnych do tkania,
 • analiza wyrobów wykonanych różnymi technikami tkackimi i możliwość zastosowania we współczesnym życiu codziennym i dekoracji współczesnych mieszkań,
 • proces osnucia i tkania tkaniny dwuosnowowej,
 • proces osnucia i tkania tkaniny czteronicielnicowej,
 • proces osnucia i tkania tkaniny wybieranej,
 • próba tkania elementów strojów ludowych w postaci fartuszków i innych elementów,
 • wykorzystanie mereżki jako techniki zdobniczej serwet i innych tkanin,
 • różne sposoby zakończenia tkanin,
 • demonstrowanie procesu tkackiego na jarmarkach w Puńsku, Łoździejach, Wiejsiejach,
 • udział w konferencji podsumowującej projekt.