Warsztaty z florystyki

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • zapoznanie uczestników warsztatów z materiałem folklorystycznym, sposobem przygotowania i wstępną obróbką,
 • zachęcenie uczestników do zbierania ziół , traw, kwiatów i odpowiedniego przechowywania,
 • zaznajomienie się z kulturą najbliższego regionu poprzez wykonywanie palm, wianków, wieńców, kompozycji folklorystycznych.

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 24 h,

 Opis warsztatów:

 • omówienie ziół, traw i kwiatów nadających się do suszenia,
 • omówienie sposobu zbierania, suszenia i przechowywania poszczególnych rodzajów roślin,
 • omówienie rodzajów i sposobu wykonywania palm na podstawie autorskiej prezentacji,
 • przygotowanie materiałów i przyborów potrzebnych do wykonywania palm,
 • wstępna obróbka surowca florystycznego,
 • proces technologiczny wykonywania palm,
 • wystawa wykonanych palm w kościele w Puńsku i w pracowni warsztatowej,
 • nauka wykonywania wianków z roślin żywych i gałązek cisów służących do dekoracji kościoła na święto Zielnej 2013 w Puńsku,
 • nauka wykonywania wianków ze lnu.
Florystyka

Florystyka

Florystyka

Florystyka