Warsztaty z tkania na ramkach

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • poznanie bogatej kultury rękodzielniczej regionu na podstawie eksponatów muzealnych znajdujących,
 • poznanie i analiza prac wykonanych na ramkach,
 • odtworzenie ginącej tradycji wykonywania prac techniką tkacką na ramach,
 • nauka uczestników warsztatów wykonywania prac poprzez wiązanie nitek na ramkach,
 • odtworzenie i zastosowanie w praktyce techniki haftowania na ramkach,
 • rozwijanie twórczej inicjatywy, zachęcanie do poszukiwań własnych rozwiązań, poprzez twórczą działalność, rozwijanie wiary we własne siły,
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej, poczucia więzi z innymi członkami grupy.

 Uczestnicy programu:

 • młodzież i dorośli

 Czas i miejsce realizacji:

 • program obejmuje 36 h, realizowanych podczas warsztatów tkania na ramkach

 Opis warsztatów:

 • zwiedzanie muzeum Stara Plebania w Puńsku i omówienie eksponatów wykonanych techniką tkania na ramkach,
 • analiza wzorów i wykonanie szkiców rysunkowych poszczególnych wzorów,
 • proces technologiczny nanizania nitek na ramkach,
 • wiązanie nitek,
 • proces haftowania techniką odtworzoną na podstawie eksponatów muzealnych,
 • nauka przygotowania wykonanych prac do eksponowania (krochmalenie, zdejmowanie, prasowanie),

 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów należy odpowiednio motywować uczestników, pobudzać ich do twórczego, swobodnego myślenia i działania, wpływać na ich sferę ambicjonalną i emocjonalną.

Realizacji celów służyć będzie także odpowiednie wyposażenie pracowni, w której odbywają się zajęcia (np. stoły, krzesła, ramki ze statywami, odpowiednie nicie).

Prace najlepszych uczestników warsztatów będą eksponowane na jarmarkach rękodzielniczych w Wiejsiejach, Łoździejach i w Puńsku.

Tkanie na ramkach

Tkanie na ramkach