Warsztaty u Leadera

Powiat Sejneński jako Leader Projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” zaprasza do udziału w warsztatach:

Warsztaty rozpoczną się w miesiącu sierpniu 2013 i potrwają do stycznia 2014

W celu zapisania się na warsztaty prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz zapoznanie się z regulaminem zajęć. Więcej informacji pod numerem telefonu: 601 323 476 oraz w zakładce „Rekrutacja na warsztaty”

Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pn. „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” projekt nr LT-PL/132 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013.