Warsztaty u Partnera

Szkoła Artystyczna w Łoździejach jako Partner Projektu Nr LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” zrealizował warsztaty takie jak:

- ceramiki i grafiki (100h, 12 osób),

- malowanie na jedwabiu i szkle (100h, 12 osób),

- gra na gitarze i instrumentach rytmicznych (100h, 12 osób)

- decoupage (24h, 24 osoby),

- florystyka (24h, 12 osób),

- praca ze skórą (24h, 12 osób),

- techniki dźwięku (24h, 12 osób),

- programy edukacyjne (8h, 24 osoby).

Warsztaty zakończyły się w styczniu 2014.

Warsztaty realizowane będą w ramach projektu pn. „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” projekt nr LT-PL/132 współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013.