Zakończenie realizacji projektu LT-PL/132

 Powiat Sejneński wraz ze Szkołą Artystyczną w Łoździejach rozpoczął w październiku 2012 r. realizację projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”, którego głównym zadaniem jest remont budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca w Puńsku, kapitalny remont Szkoły Sztuki w Łoździejach, zakup sprzętu zarówno dla Partnera z Polski jak i Litwy oraz przeprowadzenie 21 warsztatów z twórczości ludowej (11 warsztatów w Puńsku oraz 10 warsztatów w Łoździejach).

 

Powiat Sejneński w ramach realizacji projektu wykonał:

  1. Termomodernizacja budynku Internatu – w tym: ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana włazu dachowego, likwidacja kanału wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej na okna zespolone rozwierno-uchylne z funkcją mikrowentylacji i drzwiowej na drzwi ocieplone (zewnętrznej). Nastąpi obróbka kominów wentylacyjnych metodą lekką mokrą przy użyciu płyt styropianowych  wraz z wymianą kratek wentylacyjnych, remontem betonowych czapek kominowych, ułożenie papy termozgrzewalnej, wymiana orynnowania i rur spustowych oraz zabudowa luksferów poprzez wstawienie nowych okien zespolonych.
  2. Roboty malarskie wewnętrzne – obejmą przygotowanie podłoża z poszpachlowaniem nierówności oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
  3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – remont przyłącza kanalizacji sanitarnej polega na rozdzieleniu ścieków deszczowych i sanitarnych poprzez wykonanie remontu tego przyłącza i zamontowaniu nowych studni kanalizacyjnych oraz poprawieniu spadków rur.
  4. Kolektory słoneczne – zostaną zamontowane na dachu budynku kotłowni, natomiast zbiornik cieplej wody umieszczony zostanie w kotłowni przy istniejącym wymienniku ciepła.
  5. Remont łazienki – wykonanie remontu całego węzła sanitarnego na I piętrze, polegającego na całościowym demontażu urządzeń sanitarnych i elektrycznych, demontaż ścianki sanitariatów.
  6. Remont klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej
  7. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
  8. Wymiana okien w Internacie oraz łączniku

Całkowity koszt remontu wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 706.731,59 zł. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013 w ramach realizacji projektu nr LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”. Powiat Sejneński na realizację w/w projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 233.142,25 Euro.

Szkoła Artystyczna w Łoździejach w ramach realizacji projektu przeprowadziła kapitalny remont budynku szkoły. Zakupione zostały meble do pracowni szkolnych, piec do wypalania gliny, koło garncarskie oraz wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

W projekcie przeprowadzono warsztaty: długie (120 h) oraz krótkie (24 h i 36 h). Powiat Sejneński przeprowadził następujące warsztaty, w których wzięło udział 120 osób:

prace stolarskie (120h, 8 osób), tkanie na krosnach tradycyjnych (120h, 12 osób), tkanie na krosnach żakardowych (120h, 12 osób), krajki wybierane (24h, 12 osób), szycie (36h, 12 osób), filcowanie na sucho(24h, 12 osób), tkanie na ramach (36h, 12 osób), wycinanki (36h, 12 osób), tworzenie ze słomy (36h, 12 osób), florystyka (24h, 12 osób), gra na kankles (120h, 4 osób).

Natomiast Szkoła Sztuki w Łoździejach (Partner 2) przeprowadził następujące warsztaty, w których wzięło udział 120 osób:  ceramiki i grafiki (100h, 12 osób), malowania na jedwabiu i szkle (100h, 12 osób), gry na gitarze i instrumentach rytmicznych (100h, 12 osób), decoupage (24h, 24 osób), florystyki (24h, 12 osób), pracy ze skórą (24h, 12 osób), emisji dzwięku (24h, 24 osób), programów edukacyjnych (8h, 12 osoby).

Uczestnicy zajęć zaprezentowali swoje prace na targach rzemiosła w Łoździejach, w Puńsku oraz na konferencji końcowej, która jest zaplanowana w lutym przyszłego roku. W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa wraz ze sklepem internetowym, na której zostaną zamieszczone materiały filmowe przygotowane podczas zajęć (www.etnopunskas.pl). Wszyscy, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w zajęciach, mogą odwiedzić stronę internetową i obejrzeć relację z warsztatów. Wydana została również broszurka o twórczości ludowej naszego regionu.

W maju 2013r. odbył się wyjazd do Kowna, którego celem było zapoznanie się z pomyślnie zrealizowanymi i będącymi w trakcie realizacji podobnymi projektami, pracami w zakresie rękodzieła ludowego w trakcie realizacji.

Po zakończeniu realizacji projektu zostaną podjęte starania w celu utworzenia spółdzielni socjalnej, której podstawą będzie utworzona baza. Do spółdzielni będą mogli wstąpić najbardziej utalentowane osoby oraz te, które mają chęć do dalszej pracy. Organizatorzy projektu przewidują odpowiednie urządzenia dla każdej z dziedziny prac, które miałyby służyć nie tylko w trakcie realizacji projektu. Dokładane są wszelkie starania, aby urządzenia były nowe i mogły służyć jak najdłużej.

Projekt nr LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” realizowany jest z EFRR – w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na lata 2007-2013. Powiat Sejneński na realizację w/w projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości: 233.142,25 euro. Szkoła Sztuki w Łoździejach (Partner 2) otrzymała dofinansowanie w wysokości 210.267,27 euro. Całkowita wartość projektu (wraz z Partnerem) wynosi 521.658,26 EURO, w tym dofinansowanie 443.409,52 euro.