Harmonogram spotkań warsztatowych

W ramach realizacji projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” rozpoczęły się pojedyncze cykle warsztatowe. Planowany terminarz spotkań na sierpień przedstawia się następująco:

Florystyka:

10.08.2013

16:00-18:15

3 h

12.08.2013

16:00-18:15

3 h

13.08.2013

16:00-18:15

3 h

14.08.2013

16:00-18:15

3 h

Tkanie na krosnach tradycyjnych:

19.08.2013

09:00-12:00

4 h

20.08.2013

09:00-12:00

4 h

21.08.2013

09:00-12:00

4 h

22.08.2013

09:00-12:00

4 h

Tworzenie ze słomy:

13.08.2013

09:30-11:45

3 h

Wykonanie odzieży etnicznej:

01.08.2013

09.00-11.15

3 h

02.08.2013

09.00-11.15

3 h

05.08.2013

09.00-11.15

3 h

06.08.2013

09.00-11.15

3 h

20.08.2013

09.00-11.15

3 h

W sierpniu rozpoczną się również warsztaty z tkania na krosnach żakardowych natomiast od września ze stolarki.