Pierwsze efekty realizacji projektu LT_PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”

Uczestniczy warsztatów odbywających się w ramach realizacji projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” zaprezentowali efekty swojej pracy podczas jarmarku w Puńsku ZIELNA 2013. Można było zobaczyć m.in. jak Panie tkają na krosnach, jak robione są tradycyjne wycinanki, czy jak się robi krajki.

 

 

W ramach realizacji w/w projektu odbywają się warsztaty z:

- tkania na krosnach żakardowych, 120 h dla 12 osób

- warsztaty ze stolarki, 120 h dla 8 osób

- warsztaty na tkania krosnach tradycyjnych, 120 h dla 12 osób

- warsztaty z tkania na krosnach żakardowych, 120 h dla 12 osób

- warsztaty z gry na cantles, 120 h dla 4 osób

- warsztaty z wycinania, 36 h dla 12 osób

- warsztaty tworzenia ze słomy, 36 h dla 12 osób

- warsztaty z tkania na ramkach, 36 h dla 12 osób

- warsztaty z robienia krajek, 24 h dla 12 osób

- warsztaty z filcowania wełny, 24 h dla 12 osób

- warsztaty z florystyki, 24 h dla 12 osób

 

Wykonany został pierwszy etap remontu internatu w Puńsku. W dniu 12 sierpnia 2013r. podpisana została umowa z Wykonawcą drugiego etapu inwestycji wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego, tj. z firmą: Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Jarmołowicz, ul. Piękna 11, 16-400 Suwałki. Prace obejmować będą wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem klatki schodowej i instalacji eklektycznej, wymianę pozostałych okien w łączniku Internatu i stołówce. Całkowity koszt prac wyniesie 109.134,42 zł brutto.

Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na lata 2007-2013 w ramach realizacji projektu nr LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”. Powiat Sejneński na realizację w/w projektu otrzymał dofinansowanie w wysokości 233.142,25 Euro.