Informacje o projekcie

Leader Projektu – Starostwo Powiatowe w Sejnach rozpoczęło od września 2012 roku realizację projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie 11 szkoleń, w czasie których nie tylko dzieci, młodzież ale również i dorośli zdobędą nowe kwalifikacje, doświadczenie oraz zapewnią sobie dodatkowe źródło dochodu.

Przeprowadzone zostaną takie szkolenia jak:

 • tkanie na krosnach żakardowych – 120h, 12 osób,
 • tkanie na krosnach tradycyjnych – 120h, 12 osób,
 • tkanie na ramkach – 36h, 12 osób,
 • wykonanie odzieży etnicznej – 36h, 12 osób
 • wykonanie krajek – 24h, 12 osób
 • filcowania wełny i dekoracji – 24h, 12 osób
 • gra na cantles – 120h, 4 osób
 • wycinanie – 36 h, 12 osób
 • plecienie ze słomy, 36h, 12 osób
 • florystyka, 24h, 12 osób
 • stolarka – 120 h, 8 osób

W szkoleniach weźmie udział grupa 120 osób. W czasie trwania szkoleń nakręcone będą filmy instruktażowe, przedstawiające sposób np. tkania na krosnach. Filmy te zamieszczone zostaną na stronie internetowej opracowanej w ramach projektu. Wydana zostanie publikacja promująca twórczość ludową, głównie przedstawiająca rezultaty z przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń.

Wykonane zostaną prace rekonstrukcyjne w budynku internatu w Puńsku polegające na: wymianie stropodachu wraz z ociepleniem kominów wentylacyjnych, wymianie rur deszczowych, wykonaniem izolacji termicznej i malowaniu elewacji, wymianie części okien i drzwi oraz zabudowaniu luksferów. Przeprowadzone zostaną roboty malarskie wewnętrzne, remont przyłącza kanalizacji sanitarnej, remont pomieszczeń łazienki, dostawa i montaż zestawów kolektorów słonecznych. Prace remontowe planowane są na wiosnę 2013 roku.

Natomiast Partner Projektu – Szkoła Artystyczna w Łoździejach przeprowadzi u siebie 10 różnych szkoleń z:

- ceramiki i grafiki (100h, 12 osób),

- malowanie na jedwabiu i szkle (100h, 12 osób),

- gra na gitarze i instrumentach rytmicznych (100h, 12 osób)

- decoupage (24h, 24 osoby),

- florystyka (24h, 12 osób),

- praca ze skórą (24h, 12 osób),

- techniki dźwięku (24h, 12 osób),

- programy edukacyjne (8h, 24 osoby)

Projekt realizowany jest od 01 września 2012 roku do 28 lutego 2014r. w partnerstwie ze Szkołą Artystyczną w Łodziejach. Partnerem Wiodącym jest Powiat Sejneński. Całkowita wartość projektu po stronie Lidera wynosi 274.285 Eur, z czego dofinansowanie wynosi: 233.142,25 Eur, wkład własny: 41.142,75 Eur. Całkowita wartość projektu po stronie Partnera Projektu wynosi 247.373,26 Euro, z czego dofinansowanie wynosi: 210.267,27 Euro, wkład własny: 37.105,99 Euro.