Wyroby ze słomy

Tkanie w ramkach

Krosna tradycyjne

 

Zakończenie realizacji projektu LT-PL/132

 Powiat Sejneński wraz ze Szkołą Artystyczną w Łoździejach rozpoczął w październiku 2012 r. realizację projektu „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”, którego głównym zadaniem jest remont budynku Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym im. 11 Marca w Puńsku, kapitalny remont Szkoły Sztuki w Łoździejach, zakup sprzętu zarówno dla Partnera z Polski jak i Litwy oraz przeprowadzenie 21 warsztatów z twórczości ludowej (11 warsztatów w Puńsku oraz 10 warsztatów w Łoździejach).

 

Wspólne stoisko na Zielnej w Puńsku

Uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje prace na Zielnej w Puńsku w dniu 15 sierpnia 2013r.  Swoje stoisko miał również Partner z Łoździej.

Harmonogram spotkań warsztatowych

W ramach realizacji projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” rozpoczęły się pojedyncze cykle warsztatowe. Planowany terminarz spotkań na sierpień przedstawia się następująco:

Zaproszenie do udziału w warsztatach

Powiat Sejneński zaprasza do udziału w warsztatach:

  • tkackich na krosnach tradycyjnych (120 godzin)
  • tkackich ma krosnach żakardowych (120 godzin)
  • tkackich krajek (24 godziny)
  • wycinanek (36 godzin)

Warsztaty rozpoczną się w miesiącu sierpniu 2013 i potrwają do stycznia 2014.
W celu zapisania się na warsztaty prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz zapoznanie się z regulaminem zajęć. Więcej informacji pod numerem telefonu: 601 323 476 oraz na stronie internetowej w zakładce „rekrutacja na warsztaty”

Pierwsze efekty realizacji projektu LT_PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia”

Uczestniczy warsztatów odbywających się w ramach realizacji projektu LT-PL/132 „Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia” zaprezentowali efekty swojej pracy podczas jarmarku w Puńsku ZIELNA 2013. Można było zobaczyć m.in. jak Panie tkają na krosnach, jak robione są tradycyjne wycinanki, czy jak się robi krajki.